Formularz Rejestracyjny

Zespół ME PL Solution zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarze pt.: ” Czym jest Salesforce CRM? Webinar”.


Czym jest Salesforce CRM? Webinar

Jeżeli chcesz dowiedzieć się czym są systemy do zarządzania relacjami z klientem (CRM) na podstawie największego Dostawcy tego typu usług na Świecie – zapraszamy.

Data Wydarzenia: wtorek 31.05.2022 r., o godz. 10:00.

W trakcie wydarzenie omówione zostaną następujące kwestie:

  1. Czym jest system zarządzania relacjami z klientem (CRM)?
  2. Czym jest Salesforce?
  3. Bezpieczeństwo danych przechowywanych w chmurze.
  4. Popularne produkty Salesforce.
  5. Pierwszy na rynku kurs online w języku polskim, uczący podstaw pracy w Salesforce.

Uczestnicy webinaru będą mogli przesyłać pytania, na który odpowiemy po spotkaniu. Ponadto, każda zarejestrowana osoba otrzyma link do zapisu ze spotkania i prezentowane materiały.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Zachęcamy do udziału wydarzeniu, które jest świetną okazją do poznania najnowszej technologii wykorzystywanej w największych firmach na Świecie.

Link do rejestracji na wydarzenie tutaj.

Zachęcamy do śledzenia wydarzenia w mediach społecznościowych:

Zachęcamy do śledzenia bloga ME PL Solution.

Zapisz się na wydarzenie


Wymagane *

Polityka prywatności serwisu https://www.meplsolution.com/pl

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług Newsletter poprzez Serwis.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest:

ME PL, z siedzibą w Tarnobrzeg, NIP 8672248153, REGON 383842914

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis https://www.meplsolution.com/pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

12. Wyrażam zgodę na nagrywanie mojego wizerunku lub danych osobowych podczas trwania Webinaru oraz jego udostepnienie po jego zakończeniu.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

Klauzula RODO

Administratorem Twoich danych jest ME PL z siedzibą w ul. Budowlanych 6d 39-400 Tarnobrzeg, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 8672248153, REGON: 383842914. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: info@meplsolution.com Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem ul. Budowlanych 6d 39-400 Tarnobrzeg.

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

– wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,

– marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,

– finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,

– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego

– prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze [adres siedziby bądź biura] lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: [adres e-mail]. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez ME PL w ramach zawieranych z Tobą umów.

Dodaj do kalendarza


Jako oficjalny partner Salesforce projektujemy, wdrażamy, doradzamy i szkolimy pracowników w obsłudze dedykowanych systemów CRM stworzonych w oparciu o najnowszą technologię Salesforce.

Więcej o naszych usługach tutaj.

Rośnij z Salesforce!

Zespół ME PL Solution