Przyszłość pracy

ME PL Solution Salesforce Partner CRM

W dzisiejszym wpisie przyglądniemy się danym pochodzącym z raportu Salesforce Research.

Przyszłość rynku pracy uzależniona jest od wielu czynników, na które niekoniecznie mamy wpływ. Obecna sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, rozwój technologii, elastyczne godziny pracy czy potrzeby rynku – by wymienić tylko kilka. Różne generacje mają różne podejście do sposobu wykonywania ich pracy. O tym właśnie będzie niniejszy wpis.

Zaledwie 32% pracowników oczekuje, że ich pracodawcy zmniejszą lub wyeliminują swoje biura.”

Źródło: https://www.salesforce.com/

Oczywiście nie posiadamy kryształowej kuli i niczego nie twierdzimy napewno. W prognozowaniu przyszłości lepiej od kryształowej kuli sprawdzają się twarde dane, które mogą p

Najbardziej dojrzałe pokolenie na rynku pracy – pokolenie wyżu demograficznego (z ang. Baby Boomers), uważa, że najbardziej atrakcyjnym sposobem wykonywania swojej pracy w obecnych warunkach, byłaby praca z domu (39%). Niewiele mniej, bo 35% uważa, że praca powrót do biura byłby dla nich najbardziej korzystny. Tylko 25% ankietowanych uważa, że mogliby wykonywać swoją pracę w trybie hybrydowym, czyli z biura i z domu naprzemiennie.

Inaczej, chociaż podobnie, wyglądają odpowiedzi ich młodszych kolegów z pokolenia ludzi urodzonych w drugiej połowie XX w. (z ang. Gen X). 36% ankietowanych chciałaby pracować zdalnie, 31% hybrydowo i 34% w biurach.

Odpowiedzi udzielone przez ludzi urodzonych w latach 80. i 90. XX wieku (z ang. Millenials), którzy obecnie stanowią największą grupę na rynku pracy, w ankietach odpowiedziało, że 37% chciałoby całkowicie pracować zdalnie. 33% spośród ankietowanych chciałaby pracować w trybie hybrydowym, a jedynie 29% chciałoby wrócić do biura.

Najmłodsze pokolenie, które dopiero wchodzi na rynek pracy, pokolenie internetowe (z ang. Gen Z), za najbardziej korzystne uważa pracę w trybie zdalnym (43%). 31% odpowiedziało, że chciałby wykonywać swoją pracę z domu i tylko 26% chciałoby wrócić do biura.

Biorąc pod uwagę różnice w udzielonych odpowiedziach, dalekosiężne strategie firm powinny uwzględnić preferencje poszczególnych grupach, zwłaszcza tej najmłodszej. Jeżeli tryb pracy hybrydowej wydaje się najbardziej odpowiedni dla najmłodszej grupy, która na przestrzeni najbliższych lat będzie dominowała na rynku pracy, pracodawcy powinni wziąć pod uwagę. Oznacza to, że pracodawcy w najbliższej przyszłości będą zmuszeni do zapewnienia części pracowników odpowiednich narzędzi do wykonywania pracy z domu.

Rola miejsc pracy zmienia się, nie zanika.”

Źródło: https://www.salesforce.com/

Ewentualny powrót do biura, wiąże się ze spełnieniem szeregu wymagań pracowników, jak i wymagań stawianych przez instytucje rządowe. Pracownicy biurowi na pierwszym miejscu stawiają częstsze sprzątanie powierzchni biurowej. Na drugim miejscu znajduje się monitorowanie zdrowia pracowników przychodzących do biura, czyli np. mierzenie temperatury ciała przed wejściem do budynku. Kolejnym najczęściej wymienianych środków zaradczych jest ograniczenie ilości pracowników w biurze. Następne na liście wymagań jest przeprojektowanie powierzchni biurowej. Ostatnie jest monitorowanie kontaktów personalnych.

Jeżeli chodzi o pracowników fabryk, sytuacja przedstawia się nieco inaczej. Najważniejsze dla nich jest, za kolejnością: codzienna kontrola stanu zdrowia, zmniejszenie ilości pracowników przebywających równocześnie w fabryce, częstsze sprzątanie, przebudowa miejsca pracy.

Pracownicy handlu detalicznego odpowiedzieli, że najbardziej istotne jest dla nich, za kolejnością: codzienna kontrola stanu zdrowia, zmniejszenie ilości pracowników w sklepie, przeprojektowanie miejsca pracy, częstsze sprzątanie i planowanie godzin pracy poszczególnych zespołów pracowników.

Jak widzimy, firmy, które zdecydują się na powrót swoich pracowników do biur, będą musiały zmierzyć się z licznymi wyzwaniami i uwzględnić wymagania stawiane im przez pracowników.

Odpowiedzi poszczególnych generacji zapytanych o obawy związane z powrotem do pracy, również się różniły. Najmniej powrotem do biura zdają się przejmować najstarsi, pokolenie wyżu demograficznego (aż 65%). Jedynie 17% obawia się o zdrowie swoje i swoich rodzin. Odpowiedzi młodszych pokoleń kształtują się bardzo podobnie – ponad 30% obawia się o swoje zdrowie po powrocie do biura, ponad 30% postrzega ryzyko jako średnie i ponad 30% obawia się powrotu do biura z powodu możliwości zarażenia.

Bardzo ciekawe, że to właśnie osoby starsze, które są bardziej narażone na zarażenie i poważne konsekwencje z tym związane, w większości nie obawia się powrotu do miejsca pracy.

Pracodawcy w swoich planach długoterminowych powinni wziąć pod uwagę to i podobne badania. Zarówno praca zdalna jak i praca w trybie hybrydowym wymaga odpowiednich narzędzi umożliwiających jej wykonywanie. Kiedy połączyć ze sobą obie grupy i uśrednić, okazuje się, że aż 69% spośród ankietowanych chciałoby albo pracować całkowicie zdalnie, albo w trybe hybrydowym. Oprócz środków zaradczych chroniących przed zakażeniem związanych z pracą w biurze, pracodawcy powinni również wziąć pod uwagę tych, którzy chcą swoją pracę wykonywać z domu lub z domu i biura naprzemiennie. W takiej sytuacji koniecznością staje się zapewnienie swoim pracownikom odpowiednich narzędzi.

CRM od Salesforce to kompleksowe narzędzie, które umożliwia między innymi organizację środowiska do pracy zdalnej. Dzięki CRM od Salesforce wyposażysz swoich pracowników w bezpieczne, niezawodne narzędzie dzięki któremu nie tylko będą w stanie wykonywać swoje obowiązki, ale będą bardziej efektywni.

Jako oficjalny partner Salesforce z przyjemnością podpowiemy jak to zrobić! Zaprojektujemy, wdrożymy i przeszkolimy Twoich pracowników w obsłudze dedykowanego systemu CRM w Twojej firmie! Skontaktuj się z nami już dzisiaj i zadbaj o przyszłość Twojej firmy.

Rośnij z Salesforce

Zespół ME PL Solution

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *